Feministisk Initiativ i Danmark

I Feministisk Initiativ arbejder vi for ligestilling og lige adgang for alle uanset køn, opholdsstatus, kønsidentitet, etnicitet, alder, kønsudtryk, handicap, klasse, tro/religion, uddannelsesniveau, nationalitet og seksualitet.

Recent Posts

Værdiprogram

I Feministisk Initiativ tror vi på menneskets værdi og lige rettigheder. Vi arbejder imod enhver form for diskrimination og undertrykkelse. Vi kræver et samfund, som tager vare på alle menneskers behov og fundamentale ret til at være den, de er, uanset køn, opholdsstatus, kønsidentitet, etnicitet, alder, kønsudtryk, handicap, klasse, tro, religion, uddannelsesniveau, nationalitet og seksualitet.

Kommunal- og regionsvalg 2017

Vi tror på, at kampen for et mere retfærdigt samfund skal vindes sammen med de mennesker, vores
politik handler om. Vi vil ændre politikken sammen med jer! Derfor opfordrer vi potentielle kandidater
— også i andre danske byer — til at melde sig ind og stille op til kommunalvalget i deres kommune, så
det feministiske initiativ kan brede sig ud i hele Danmark.

Bliv medlem

Tag et Feministisk Initiativ! Som medlem af Feministisk Initiativ har du ret til at stemme til vores årsmøde og derudover være med til at udvikle vores politik via vores Feministiske Værksteder. Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Om FI

Feministisk Initiativ Danmark blev undfanget 31. januar 2017, da en række bekymrede danske feminister holdt et åbent debatmøde med besøg af Gudrun Schyman, som siden 2005 har stået i spidsen for det svenske parti Feministiskt Initiativ.

More Posts