Tag Et Feministisk Initiativ!

Vi forsvarer menneskerettighederne, fornyer politikken og forandrer magten.

I Feministisk Initiativ arbejder vi for ligestilling og lige adgang for alle uanset køn, opholdsstatus, kønsidentitet, etnicitet, alder, kønsudtryk, handicap, klasse, tro/religion, uddannelsesniveau, nationalitet og seksualitet.
Vores politik bygger på anti-racistisk feministisk ideologi og en intersektionel analyse.

Prisme

 

FI UDFORDRER HETERONORMEN

Feministisk Initiativ er den stemme, der står op for menneskerettighederne og imod alle former for diskriminering. Vi lader arbejdet mod transfobi, homofobi og bifobi gennemsyre alle vores politikker. Vi udfordrer de etablerede partier, når de hævder, at de har en tilstrækkelig politik. Små justeringer her og der er ikke nok. Gennemgribende forandringer er nødvendige. Det er en alvorlig situation nu – ud med racisterne, ind med feministerne.

SOLIDARITET PÅ TVÆRS AF GRÆNSER

Det er en alvorlig situation. Fascismen spreder sig i Europa og verden, heterosexistisk og racistisk vold øger, og LGBTQ+ -personer bliver kriminaliseret af politikere. Den danske regering er tavs. Feministisk initiativ står op for kvinders, migranters og LGBTQ+ -personers sikkerhed og ret til demokratisk deltagelse. Fi vil støtte organisationer, der arbejder for menneskerettigheder og demokrati overalt i verden og viderefører arbejdet på internationale arenaer.

STOP HADFORBRYDELSER

Vi må sætte en stopper for volden! Det gør vi ved at skabe et lige samfund frit for diskrimination og normer om mandlig dominans. Derfor er der behov for en omfattende feministisk politik fra børneinstitutioner til retsvæsenet. Vi skal også støtte dem, der er udsat for volden, vi skal have en lov om hetz mod befolkningsgrupper, der inkluderer LGBTQ+ personer og en særlig enhed inden for politiet skal arbejde mod hadforbrydelser.

ALLE SKAL BESTEMME OVER DERES EGEN KROP

Enhver skal have ret til at bestemme over deres egen krop, derfor skal den kønsbekræftende behandling være baseret på transpersoners behov, i stedet for at bevare snævre kønsroller. Samfund og sundhedsvæsen skal opmuntre alles ret til at udtrykke og definere deres køn, som de selv ønsker. Transpersoner, der er blevet tvangssteriliseret, skal have oprejsning gennem en officiel undskyldning og erstatning fra staten.

ÅBN DANMARK

Kvinder og LGBTQ+ -personers asylgrunde respekteres ikke, i stedet bliver folk deporteret til undertrykkelse og forfølgelse – det ønsker Feministiske initiativ at ændre. For at undslippe undertrykkelse og skabe et bedre liv, skal mennesker have ret til at bevæge sig frit og bosætte sig, hvor de vil på jorden. Et første skridt er at garantere kvinder og LGBTQ+ -personer, der flygter retten til asyl og indføre en generel flygtningeamnesti for at give oprejsning for alle dem, der med urette er blevet nægtet opholdstilladelse.

LAD ALLE FAMILIER BLOMSTRE

Feministisk Initiativ ønsker, at folk selv skal bestemme, hvordan deres familier skal se ud. Politik bør tilpasse sig folks liv i stedet for omvendt. Fi ønsker, at alle familieformer – regnbuefamilier, sammenbragte familier, enlige forældre og kollektiver – skal kunne leve med den samme økonomiske og juridiske sikkerhed, som kernefamilien har i dag. Diskriminering af LGBTQ+ -personer, der ønsker børn, skal stoppe, og det skal være muligt for mere end to personer at blive anerkendt som forælder.

STØT UNGE LGBTQ+ -PERSONER

Unge skal have ret til at leve deres liv frit for diskriminering.
Ikke desto mindre konsolideres de snævre kønsroller og homofobi i skolen, hvilket fører til, at mange unge mistrives og udsættes for mobning og vold. Skolen skal tage sit ansvar for at skabe et åbent og lige mødested, hvor unge mennesker kan udvikle sig og vokse. Derfor er det en selvfølge, at alt personale i skoler, ungdomsklubber og ungdomsklinikker skal uddannes i LGBTQ-spørgsmål, køn og antiracisme.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close