Feministisk Initiativ Danmark

Vi forsvarer menneskerettighederne, fornyer politikken og forandrer magten.

I Feministisk Initiativ arbejder vi for ligestilling og lige adgang for alle uanset køn, opholdsstatus, kønsidentitet, etnicitet, alder, kønsudtryk, handicap, klasse, tro/religion, uddannelsesniveau, nationalitet og seksualitet.
Vores feministiske tilgang er anti-racistisk og intersektionel.

Prisme