F!-kandidater

F!-kandidater til Københavns Kommune

Ida Damgaard – “Lige barsel”

Kontakt Ida på ida@feministiskinitiativ.dk

Liv i Dali – “Ligestillingen er nået langt – men vi er ikke i mål”

Livs mærkesager:

 • Investere i velfærden og afskaffe fattigdommen i København
 • Fremme ligestilling af mennesker – uagtet køn, etnicitet, sociale klasse, seksuelle orientering og/eller andre forskelle, som bruges til at holde mennesker tilbage
 • Udvikle og skabe gode uddannelser med plads til forskellighed

Kontakt Liv på Lda@feministiskinitiativ.dk

Marie Raasthøj Hansen – “Et mangfoldigt København – på tværs af køn, klasse og minoriteter”

Maries mærkesager:

 • Forbedring af forhold for sociale foreninger
 • Øget fokus på hjælp og efterværn til sårbare borgere, herunder unge og stressramte

Kontakt Marie på mha@feministiskinitiativ.dk

Irena Lukic – “Ansættelser uden diskrimination”

Kontakt Irena på ilu@feministiskinitiativ.dk

F!-kandidater til Region Hovedstaden

Siri Bonde Andersen – “Ligestil patienter med psykisk og fysisk sygdom”

Kontakt Siri på sbo@feministiskinitiativ.dk

Muneeza Rosendahl – “Ud med racisterne – ind med feministerne”

Muneezas mærkesager:

 • Opprioritering af psykiatrien
 • Mindre ulighed i sundhedsvæsenet og fokus på minoritetsetniske borgere og borgere i udsatte positioner
 • Lærepladser til alle studerende på erhvervsskoler

Kontakt Muneeza på mro@feministiskinitiativ.dk

Cathrine Borum Hyldig – “Fødsler med værdighed – ikke på samlebånd”

Cathrines mærkesager:

 • Bedre fødsels- og ammeforberedelse, uddannelse af flere jordemødre og bedre løn og arbejdsforhold til fødselspersonalet
 • Tilskud til tandlægebehandling for økonomisk svage grupper
 • Økonomisk sikring og ligestilling af den forælder, der tager deltid og barsel, både i samliv og ved skilsmisse

Kontakt Cathrine på chy@feministiskinitiativ.dk