Miljø og trafik

Bevar Amager Fælled

Vi ønsker et grønt København, hvor der skal være grønne og gratis tilbud til alle.

Grønnere og bedre offentlig transport

Vi ønsker mere grøn og offentlig trafik i både kommunen og regionen. En lige fordeling af ressourcer sker ikke kun via en mere fair økonomisk omfordelingspolitik, men også via et øget fokus på grøn og bæredygtig transport. Det er desuden oftest kvinder, lavtlønnede borgere og borgere med etnisk minoritetsbaggrund, der gør brug af den offentlige transport. Derfor vil vi arbejde for mere, bedre og grønnere offentlig transport i København og Region Hovedstaden.