Reel ligestilling

Lige barsel til fødende og medforældre

I dag er der er stadig kun øremærket to ugers barsel til fædre. Over halvdelen af alle fædre tager kun disse to uger eller slet ingen barsel. Det betyder, at hver gang et nyt barn kommer til verden, tager faren i gennemsnit 36 dages barsel, mens moren tager 299 dage. Vi vil indføre en kommunal barselsordning, der øremærker 24 ugers barsel, det vil sige halvdelen af barslen, til kommunalt ansatte fædre, medfædre og medmødre.

Kvoter i politiske udvalg i København og Region Hovedstaden

Mænd udgør fortsat 70 procent af danske byrådsmedlemmer. Derfor vil vi indføre kønskvoter i Københavns Borgerrepræsentation og Region Hovedstaden, således at mindst 40 procent af medlemmerne i alle udvalg skal være kvinder, og mindst 40 procent skal være mænd.