Vær med

Som medlem af Feministisk Initiativ har du ret til at stemme ved vores årsmøde og derudover være med til at udvikle vores politik via vores Feministiske Værksteder.

Du betaler kontingent ud fra din indkomst efter SKAT:

Under 10.000 udbetalt pr. måned: mindst 30 kr. pr. kvartal (120 kr. årligt)
10.000-18.000 udbetalt pr. måned: mindst 75 kr. pr. kvartal (300 kr. årligt)
18.000-25.000 udbetalt pr. måned: mindst 150 kr. pr. kvartal (600 kr. årligt)
Mere end 25.000 udbetalt pr. måned: mindst 360 kr. pr. kvartal (1440 kr. årligt)

Behandling af medlemsoplysninger

Personoplysninger på medlemmer registreres af Feministisk Initiativ i medlemsdatabasen, som varetages af partisekretæren på vegne af hovedbestyrelsen. Oplysninger om betaling af kontingent med videre behandles udelukkende af sekretariatet og hovedbestyrelsen. Personoplysninger (navn, adresse, e-mail og lignende) kan sendes videre til lokalafdelinger i det område et medlem er bosiddende eller til andre relevante enheder under Feministisk Initiativ.

Personoplysninger bliver lagt i mailchimp (eller lignende), der administreres af hovedbestyrelsen og de frivillige som udsender nyhedsbreve til medlemmer.

Medlemskab af Feministisk Initiativ er en privatsag og der videregives ikke oplysninger om medlemskab af partiet til tredjemand. Ved udmeldelse slettes personoplysninger på medlemmer, mens der bibeholdes oplysninger om indmeldelse og udmeldelse, samt årsag dertil. Disse oplysninger er anonymiseret.

Ændringer vedrørende opbevaring af personoplysninger kan vedtages af hovedbestyrelsen. Medlemmer bliver orienteret herom.

Medlemsoplysninger behandles i henhold til Persondataloven. (Loven om behandling af personoplysninger, LOV nr 429 af 31/05/2000)